social image
  • Сметководствено биро
    ВИДМАР КОМПАНИ

    Услуги од областа на сметководство и консалтинг, административни услуги, како и Регулирање на стаж за минати години до 2007 година

Својата цел - Вашето поуспешно работење, Видмар Компани ја постигнува преку реализацијата на индивидуалниот консултации.

Зошто да не одберете нас?

Нашето работење првенствено е ориентирано на градење на долгорочни деловни односи со нашите клиенти, стекнување на потполна доверба и меѓусебно разбирање на партнерска основа. 
За исполнување на зацртаните цели од нашите вработени бараме исполнување на неколку принципи и тоа: стручност, љубезност, точност и информираност. 
Основниот приод на работењето на Видмар Компани е максималната одговорност кон клиентот, што овозможува не само услуга со најголем можен степен на квалитет, туку можност во Видмар Компани да се здобиете со свој постојан деловен советник.

За нашата компанија

Основниот приод на работењето на Видмар Компани е максималната одговорност кон клиентот, што овозможува не само услуга со најголем можен степен на квалитет, туку можност во Видмар Компани да се здобиете со свој постојан деловен советник.

Нашиот домен на работа, е пружање на услуги од областа на Сметководствени, Консалтинг и Административни услуги, како и Регулирање на стаж за минати години до 2007 година.
 
Нашата посветеност кон решавање на проблемите без разлика на нивната сложеност, постојано учење и усовршување на знаењето и способностите има за цел да станеме идеален партнер за подршка и унапредување на работата на нашите клиенти.
85%
Сметководствени услуги
78%
Консалтинг услуги
89%
Административни услуги
62%
Регулирање на стаж за минати години до 2007год.